• 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 8
  • 9

Onze Computerclub

De Genker Computer Club (G.C.C.) bestaat sinds 1991 en heeft als doelstelling 'het uitwisselen van kennis, het informeren van de leden over het computergebeuren en de toepassingen hieromtrent en het maken van contacten met mede-computer gebruikers'.
Het is een vereniging die draait op vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor hun club.
Het lidgeld bedraagt 20 € per jaar.

Inwonende gezinsleden mogen gratis aan de activiteiten van de club deelnemen.
Geïnteresseerden kunnen, alvorens lid te worden, eerst een ledenvergadering GRATIS komen bijwonen!

De maandelijkse ledenvergadering, bedoeld voor de beginnende en gevorderde computer-gebruiker, vormt de hoofdactiviteit van onze vereniging.
Deze vergadering gaat telkens door op de voorlaatste zaterdag van de maand, uitgezonderd in de maanden Juli en Augustus, en dit in Regina Mundi te Genk Centrum . Aanvang 10.00 uur.

Thema's zoals Office, foto- en videobewerking, geheugenbeheer, Windows, Internet, back-up programmabesprekingen, multimedia, presentaties van hardware. Kortom alle aspecten en toepassingen die met de computer te maken hebben komen hier aan bod.

Vragen of problemen die zich bij onze leden stellen komen ruimschoots aan bod.
De vergadering wordt uiteraard door de leden ook aangegrepen om in een gemoedelijke sfeer met andere computergebruikers van gedachten te wisselen omtrent hun ervaringen.

Ook is er iedere maand een Workshop over één thema op de tweede zaterdag van de maand.

 

Zin om zo'n vergadering mee te maken ?
Geen enkel probleem, kom ons geheel vrijblijvend eens opzoeken, je bent van harte welkom.

bestuur

Tot Uw dienst